Gümrük Kurye

Gümrük kurye işlemleri en genel anlamıyla şöyledir; Türkiye cumhuriyeti gümrük bölgesine giren yada çıkan eşya ve taşıtlar için gümrük mevzuatı. Diğer ilgili mevzuat uyarınca yapılması mecbur olan gümrük işlemleri Türkiye ile dış ticaret işlemleri kapsamında yerine getirilmesi anlatım ediyor. Yabancı bir ülke ile Türkiye gümrük bölgesi ile Türk topraklarını kapsar ve karasuları, iç suları ve hava sahası Türk gümrük bölgesinin bir parçasıdır.

Gümrük kanunu’nun 5. maddesi uyarınca; 4458; “Gümrük mevzuatının öngördüğü iş ve işlemleri icra etmek suretiyle gümrük idareleri nezdindeki işleri için herkes temsilci atayabilir. Transit taşıyan yada arızi beyanda bulunanlar hariç olmak suretiyle, temsilcinin Türkiye Gümrük Bölgesinde mukim olması icap eder.” Temsil direkt veya endirekt olabilir. Temsilci, direkt temsil halinde başkasının nam ve hesabına hareket eder.

Dolaylı temsilde temsilci kendi adına, ancak başkasının hesabına hareket eder. Temsilci, temsil edilen kişi adına temsilini beyan etmek, temsilin doğrudan yada dolaylı olduğunu belirtmek ve temsil yetki belgesini gümrük idarelerine ibraz etmekle yükümlüdür. 225 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kişiler, gümrük idarelerinde dolaylı temsilci olarak çalışabilirler.” Şirketimiz en iyi çalışandan oluşan yaygın hizmet ağı ile bu işi yapıyor.

Gümrük Kurye

Gümrük kurye bu kanunu’nun 225. maddesi çerçevesinde; “Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işleme veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin bir çok faaliyetler, maliki ve onlar adına hareket edenler tarafından dolaylı temsil veya dolaylı temsil yoluyla gümrük müşavirleri tarafınca 5 inci madde hükümlerine gore takip ve sonuçlandırılır. Müşavirliği ve dış ticaret hizmetleri vermektedir. Müşterilerimize ve bu kapsamda temsil edilen işlemleri olur.

Sonuç olarak, gümrük müşavirleri bütün gümrük işlemlerini takip ederek Gümrük Kanunu’nda belirtilen yetkilere uygun olarak gümrük mevzuatının öngördüğü tüm iş ve işlemleri temsilci sıfatıyla yapabilir ve sonuçlandırabilir. Gümrük müşavirleri, temsil etmiş olduğu ve sağlamakla yükümlü olduğu şahıs ve kuruluşların yasal hak, menfaat ve menfaatlerini dikkate alarak, gümrük mevzuatının gerektirdiği işlemleri sağlamaktadır.

Bürokratik işlemleri hatasız olarak uygulamak ve onları her türlü maddi ve manevi zararlardan korumakla yükümlüdür. Yani gümrük dış ticaret alanlarında üst düzey ve yetenekli danışmanlık hizmetleri. Bu gümrük müşavirleri, borçlar kanunu hükümleri çerçevesinde tacirin bütün sorumluluğunda ve vekâlet sorumluluğunda çalışmak ve 4458 sayılı kanunu ile kaçakçılıkla mücadele kanunu uyarınca müteselsilen ve müşterek mesuliyetlidir.

 • Hızlı kurye bazı durumlarda bir çözüm bulamazsınız mevcut sorunları anlamazsanız sistemidir
 • İstanbul kurye firmaları sayısı ve çalışanları genelde bölge içinde sayısı çok daha fazla artmıştır
 • Şehirlerarası kurye İstanbul ve diğer iller arasında önemli paketleri taşımada bir köprü oluyor

Gümrük Moto Kurye

Gümrü kurye dış ticaret ve gümrük işlemlerinde müşterilerimizin mevcut durumlarının analiz edilmesi. Alınan bilgiler ve ibraz edilen belgeler doğrultusunda yurt dışından veya yurt dışına çıkacak eşya için gümrük rejimlerinin belirlenmesi ve uygulanması. Yani gerekirse bir açılış istek etmek. Yani alakalı mevzuat uyarınca temsil edilen kişi/müessese tarafınca sunulan malumat, belge ve numunelere göre gümrüklemesi yapılacak.

Her eşyanın malın ticaretinin yapılacağı gümrük diyetine nazaran, gümrük rejimine müsait gümrük beyannamesi hazırlamak ve müşterileri almış olması gereken belgeleri test ederek gümrük müşaviri sıfatıyla imzalayarak onaylamak. Gümrük makamlarına sunulur. Müşterileri talebi üzerine, gelen mallarda eksiklik, hasar yada yanlışlık varsa tespitini yapmak. Yani bir tutanak regüle etmek, müşteriyi ve öteki alakalı mercileri bilgilendirmek.

Gümrük vergilerini hesaplamak ve müşteriye bildirmek. Yani gümrük beyannamesi, satmaca, alıntı ve benzeri belgelerin mükellef örneğini makul bir müddet arasında müşteriye teslim etmek. İhracat bildirge kapanışlarını izlemek. Kurye hizmetleri ile dış ticaret işlemlerine ilişik evrakları teslim almak/teslim etmek. Sahalarında yükleme, boşaltma, taşıma, elleçleme ve benzeri işlemlerle ilgili personel/vasıta tahsis etmek ve/yada tedarik etmek.

Gümrük Motorlu Kurye

Gümrük idaresi dışındaki öteki resmi kuruluş ve kuruluşlarda dikkat etmek. Yani ithalat ve ihracat işlemleri için lüzumlu izin, muafiyet, numune, tahlil ve benzeri iş ve işlemler için personel ve vasıta tahsisi, temini, takip edeni, feshi. Acentelerde ve gümrük saymanlarında oluşan güvence yada teminatların çözümlenmesi. İthal ve ihraç edilen eşyanın izinlerinin işler alınması, takip edeni ve zamanında işlemlerin sonuçlandırılması.

Mallarla beraber sevk edilecek evrakları kargo firmasına teslim etmek. İlgili ihracatçı birliklerine üyelik kayıt işlemlerini uygulamak. İhracat rejimine ait mevzuatta yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ön izinlerin alınması. Onaylı A.TR, EUR.1 ve Menşe Şahadetnamesi almak ve ülkeye göre gerekli doğrulama işlemlerini yapmak. İthal edilen malları teslim aldıktan sonra üstüne konşimento cirolarını yapmak ve kargo teslim formunu teslim almak.

Gümrük tarife cetvelini ve tanımını kullanarak müşterinin bağlayıcı tarife bilgilerini almasına destek olmak. İthalat ve ihracat işlemlerine ait evrakların dijital ortamda arşivlenmesi. Gümrük idareleri ile olan vergi ve cezai ihtilaflarda bölge müdürlükleri veya ticaret bakanlığı makamlarına başvuruda bulunarak uzlaşmaya varmak. Hizmet verilen iş ve işlemlere ilişkin elektronik malumat akışını sağlamak, geçmiş işlemlere dönebilmek.

 • Acil kurye ile güçlü olma ve her ortamda, yağmur, çamur, trafik gibi zorlu şartlara göğüs germe
 • Moto kurye hizmeti olarak size geceleride çalışan çok özel olacak hizmetini gene biz sağlıyoruz.
 • Motorlu kurye olarak himet veren elemanı İstanbul her tarafında hazır şekilde bulunduruyoruz

Ambarlı Gümrük Kurye

Ambarlı gümrük kurye ilişik bilgi ve verilere erişim için müşterinin vereceği taahhüt çerçevesinde e-hizmet sağlamak. Müşterilerimiz tarafınca istek edilmesi halinde dış ticaret ve gümrükleme işlemleri ile ilgili tüm mevzularda yazılı ve/yada sözlü tavsiyelerde bulunmak. Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB), Hariçte İşleme İzin Belgesi (HIIB), Yatırım Teşvik Belgesi (YTB), Onaylanmış Kişi Durum Belgesi (OKSB), Yetkili Yükümlü Belgesi (YYS) .

İzin talepleri doğrultusunda kesin/belgisiz süreli danışmanlık hizmeti vermek. TSE, Standardizasyon Uygulamaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Tareks mevzuatı ile ilgili konularda operasyonel bazda veya genelde danışmanlık hizmeti vermek. Gümrük ve dış ticaret mevzularında kapsamlı eğitim vermek. Müşteri Çalışma Portalı üstünden online raporları takip etmek ve sağlamak. Takip edilen kişi/kuruluşlara hizmet sunmak.

Ambarlı kurye departmanımız, müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek ve müşterilerimizin faaliyet gösterdiği sektördeki ihtiyaçları algılamak için sektörel bazda hizmet organizasyonu ve sunumu konusunda uzmanlaşmıştır. Uzman kadromuz ile müşterilerimize hizmet verdiğimiz sektörler aşağıda listelenmiştir. Yani lüzumlu girişimler. Her işlem, alanında uzman kontrolörler tarafınca tertipli olarak denetlenmekte ve ayrı ayrı onaylıyor.

Çatalca Gümrük Kurye

Çatalca gümrük kurye ile şirketimiz, farklılaşan alan kişi gereksinimlerini doğru saptamak ve onlarla daha iyi ve sürekli kontakt kurabilmek için müşteri temsilciliği sistemi ile çalışmaktadır. Müşteri temsilcilerimiz, ihtisas sistemi ile eğitilmiş, yetkin, dinamik kadrolardır. Doğru dış tecim ve gümrük işlemleri kadar hızın da önemini bilen uzman kadromuz, tüm ithalat süreçlerini ve karşılaşılan vakaları çözümleme ederek alakalı departmanlarla çalışıyor.

Beyaz Eşya & Küçük El Aletleri, Çiçekçilik ve Süs Bitkileri, Deri, Elektronik, Enerji, Gıda ve Tarım. Havacılık, Hazır Giyim kurye servisi. İlaç Medikal Kimyasal maddeler, Kiralama, Lojistik-Taşımacılık, Makine, Mobilya ve Ahşap, Otomotiv Otomotiv Yan Sanayi, Plastik, Petrokimya, Sağlık, Savunma Teknoloji-Otomasyon, Tekstil, Tütün ve Yan Sanayi Tarım alanları. Tüm süreçte, düzenleyici departman operasyonel sürece profesyonel destek sunar.

Çatalca kurye işlemleri öncesinde alınması ihtiyaç duyulan ön izin başvurularını ithalat departmanımız takip etmekte ve ilgili mercilerden izin ve belgeleri bizzat almaktadır. Süreçlerin takibinde şeffaflık ve dürüstlük ilkelerinin çalışmalarımıza yansıması olarak, bütün süreçler müşterileri daha önceden anlaşmaya varılan anahtar performans endeksleri ile tertipli olarak olur. Ölçülmekte ve sonuçları portal üzerinden elektronik ortamda paylaşılmaktadır.

 • İstanbul kurye ile bizler tüm siparişleriniz en kısa ve kestirme yollar üzerinden size geliyoruz.
 • Motorlu kurye hizmeti ile çoklu gönderileri imzalı bir şekilde isim soyad alarak teslim ediyoruz.
 • Acil kurye taşıma hizmeti her geçen gün artan ilgi ile genellikle çevresine hizmet vermektedir.

Haydarpaşa Gümrük Kurye

Haydarpaşa gümrük kurye ile müşterilerimizin operasyon takibini kolaylaştırmak için tüm operasyonlarımıza ait raporlar etken ve sistemli bir biçimde hazırlanmakta ve sunulması talep edilen dönemlerde otomatik olarak iletilmektedir. Firmalarımızın ihtiyaçlarına göre değişik rapor emekleri da yapılmakta ve “kişiye özel” emek harcamalar gibi paylaşılmaktadır. Diğer uygulamalar, beraber çözüm odaklı bir işlem ile yaklaşımla çalışıyor.

Gümrük, dış ticaret, lojistik alanında uluslararası danışman ve iş takip eder. Kamu kuruluş ve kuruluşlarında gümrük ve dış ticaret alanında mevzuat ile alakalı danışmanlık hizmetleri. İlk defa ihracat meydana getirecek KOBİ’lerin ihracatçı olması mevzusunda teknik yardımcı ve danışmanlık, pazar araştırması. Gümrük ve dış tecim alanında firmalara tahsil. Uluslararası fuarlara katılan firmalara teknik danışmanlık. Yurt dışından alınacak işler.

AEO ve C-TPAT belgeleri için müracaat danışmanlığı ve takip hizmeti de verilmekte ve müşterilerimize hususi çözümler üretilebilmektedir. Yani periyodu doğru yönetip sonuçlandırmaktadır. İhracat hedefi doğrultusunda halka zinciri olarak üzerimize düşen rolü yerine getirmeyi hedefledik. İhracat her vakit taahhüt edilen terminlere ayak uydurma çabası ile sınırlı bir sürede gerçekleştirilir. Kısıtlı zamanı en iyi halde kullanmak için çalışıyor.

Erenköy Gümrük Kurye

Erenköy gümrük kurye haftalık tertipli standardize ve değerlendirmelerle hem doğru aynı zamanda süratli süreç sağlamak için çalışıyoruz. Müşterilerimizin her türlü evrak gönderilerini tasnif ederek, imza karşılığında alakalı adreslere en ekonomik ve en hızlı biçimde emin bir şekilde ulaştırıyor. Yani raporlayan kuvvetli bir kurye ve dağıtım ekibimizin olması. Bizi müşterimiz için yağılan işleri oldukça daha süratli ve güvenilir kılmaktadır.

Motosikletli kurye, İstanbul içi gönderileriniz motosikletli kuryelerimiz tarafından en kısa sürede masanızdan alınır ve imza karşılığında arzu ettiğiniz adrese teslim edilir ve detaylar e-posta adresinize gönderilir. Düzgüsel kurye, görüşme yapıldıktan 45 dakika sonra belgeniz tarafınıza ulaşmaktadır. Belgenizin Avrupa Yakası yada Anadolu Yakası’ndaki ilçelere teslim süresi 120 dakikadır. Bu süre Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası’na.

Erenköy kurye o günkü hava ve yol koşullarının zorluğuna nazaran de süre değişebilir. Görüşme yapıldıktan 45 dakika sonrasında belgeniz tarafınıza ulaşmaktadır. Belgenizin Avrupa Yakası yada Anadolu Yakası’ndaki ilçelere teslim süresi 60 dakikadır. Bu zaman Avrupa Yakası’nda Anadolu Yakası’na yada Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na 90 dakika içinde gide. O günkü hava ve yol koşullarının zorluğuna nazaran de vakit değişebilir.

Dilovası Gümrük Kurye

Dilovası gümrük kurye araçlı taşıma motorlu veya yaya kuryelerimizin kargo tarzı araçlarla taşıyamayacağı norm ve ağırlıklardaki kıymetli veya kırılabilir gönderilerin değişik gönderilerini taşıma şeklidir. Teslimatlar aynı gün yapılır. Yaya kurye toplu dağıtım hizmetlerimiz için kullanılan kuryelerimiz. Yönettiğimiz bütün operasyonlarda, başından sonuna kadar bütün süreçleri en ideal veriyoruz. Ayrıca adım adım kayıt altına alıyoruz.

İlgili iş takip havuzu, sahadaki personelin mobil uygulamadan girmiş olduğu kodlar, operasyonu yöneten personelin ERP üzerinden girdiği kodlar ve sistemin otomatik ürettiği iş takip kodları ile doldurulmaktadır. Adımlar ilerledikçe firmalarımıza istedikleri iş takip kodları otomatik olarak mail atılmakta ve istenirse bu süreç müşteri iş portalı takip edilmektedir. Fima tarafınca açılan tüm gümrük beyannamesi belgeleri dijital olarak arşivleniyor.

Dilovası kurye portalı üzerinden firmalarımız ve kendi personelimiz sistemimiz üzerinden ilgili dokümanlara süratli ve güvenilir bir halde ulaşabilmektedir. 2004 yılı sonucunda başlamış olan bu proje, 2018 yılı sonucunda OCR özelliği ile donatıldı ve belgelere otomatik isim verildi. Müşteriye teslimat sırasında ve makbuzların gönderilmesi. Harcama makbuzlarının düzenlenmesi. Hizmetlerin faturalandırılması ve belgeleri size yolluyor.

 • Moto kurye gönderisinin adresine tam olarak ulaşması için yüksek olanak, özen göstermektedir.
 • Hızlı kurye düzenli ve pozitif bir şekilde çalışır. Ama trafik gibi aksamaların önüne geçmekteyiz.
 • Şehirlerarası kurye İstanbul merkezli olmak üzere, ülkenin istediğiniz şehrine motorlu servisleri
İstanbul Motorlu Kurye
İstanbul Motorlu Kurye

Bir cevap yazın